Privacy

Zero Utrecht is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor de activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.
Zero Utrecht houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Zero Utrecht legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u diensten en/of producten van Zero Utrecht afneemt of anderszins contact heeft met Zero Utrecht. Zero Utrecht gebruikt deze gegevens voor adres validatie, de uitvoering van overeenkomsten, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om klanten/bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Ook kan Zero Utrecht, voor deze doeleinden, persoonsgegevens beschikbaar stellen aan de aan haar gelieerde financiële dienstverlener en haar dealerorganisaties. Hierbij tracht Zero Utrecht rekening te houden met voorkeuren. Uw e-mailadres echter, zal uitsluitend door Zero Utrecht worden gebruikt om u te informeren over haar nieuwe producten en diensten.
Op de sites van Zero Utrecht kunt u links aantreffen naar andere sites. Zero Utrecht kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de/het privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: Zero Utrecht, t.a.v. Klantenservice, Kometenweg 5, 3606 BD Maarssen of info@zeroutrecht.nl. Zero Utrecht behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Raadpleeg daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van Zero Utrecht.